Geïntegreerde logistiek en de organisatie van de toeleveringsketen

Geïntegreerde logistiek en de organisatie van de toeleveringsketen

20 apr 2022

Geïntegreerde logistiek is dé strategie voor een flexibele toeleveringsketen of Supply Chain. Alle elementen zijn geïntegreerd, van middelen tot goederen, informatie, operatoren en services, met slechts één doel: de bestellingen binnen de kortst mogelijke tijd bij de klanten afleveren.

De doelstellingen van een geïntegreerde logistiek. Wat zijn de voordelen voor ondernemingen? Welke digitale hulpmiddelen bevorderen de integratie van informatiestromen?

Wat is geïntegreerde logistiek?

Geïntegreerde logistiek kan worden omschreven als een managementmodel voor de toeleveringsketen waarbij diensten, processen, middelen en goederenstromen worden gecoördineerd zodat ze in dezelfde richting werken.

Logistiek is een proces tussen verschillende afdelingen, d.w.z. dat bijna alle afdelingen van een bedrijf erbij betrokken zijn. Wanneer deze samenwerken, verlopen de werkzaamheden veel vlotter en kunnen de bestellingen sneller worden verzonden.

Het concept van de geïntegreerde logistiek is ontstaan als reactie op de ontwikkelingen in de markt. Als gevolg van de veranderende vraag en de concurrentie worden bedrijven gedwongen te zoeken naar strategieën om hun activiteiten te optimaliseren, de cycli te versnellen en de kosten te beperken. De coördinatie van de verschillende afdelingen in een organisatie maakt een soepele en flexibele bedrijfsvoering mogelijk, waardoor snel en accuraat kan worden gereageerd op nieuwe trends.

Geïntegreerde logistiek is bijzonder nuttig om de uitdagingen van omnichannel aan te gaan: veel bestellingen van verschillende omvang, met een gering aantal artikelen, die binnen 24 uur moeten worden geleverd. Door van tevoren te weten in welke perioden van het jaar de verkoop zal toenemen, is het gemakkelijker ploegen samen te stellen en alleen de nodige voorraden in reserve te houden.

Geïntegreerde logistiek verbindt de processen van de toeleveringsketen en het magazijn, met de productielijnen
Geïntegreerde logistiek verbindt de processen van de toeleveringsketen en het magazijn, met de productielijnen
.

Voordelen van de geïntegreerde logistiek

Geïntegreerde logistiek is gericht op de coördinatie van activiteiten, diensten en goederenstromen, en biedt de volgende voordelen:

  • Meer snelheid: het opheffen van belemmeringen en het verbeteren van de werkzaamheden die het meest opleveren, leidt tot meer flexibiliteit bij de productie van producten. Ook kan sneller worden gereageerd op de klantbehoeften en kunnen eventuele incidenten en problemen sneller worden opgelost.
  • Bedrijven met een sterkere concurrentiepositie: ondernemingen worden competitiever door een flexibele en geïntegreerde logistiek, waardoor ze kunnen groeien en nieuwe markten kunnen verkennen.
  • Lagere kosten: kennis van het reilen en zeilen van de toeleveringsketen is van essentieel belang voor de implementatie van verbetermaatregelen en de optimalisering van processen. Betere resultaten betekenen lagere logistieke kosten.
  • Volledige flexibiliteit: dankzij geïntegreerde logistiek kunnen bedrijven gemakkelijk een groter aantal SKU's beheren, en zich aanpassen aan veranderende en onvoorspelbare situaties.
  • Efficiënt voorraadbeheer: wanneer alle informatie van de verschillende afdelingen beschikbaar is, is het goederenbeheer feilloos. Op deze manier zijn alleen de artikelen die direct nodig zijn op voorraad.

Het instellen van geïntegreerde logistiek

De eerste stap in de richting van geïntegreerde logistiek is het sensibiliseren van alle afdelingen van het bedrijf. Om de interne middelen en processen te kunnen evalueren, moeten de medewerkers op de hoogte zijn van de tussenliggende fasen tussen de vervaardiging van een product en de levering ervan aan de klant. Ten tweede moeten externe factoren zoals de concurrentie worden doorgelicht, mogelijke crisisscenario's worden uitgewerkt, en strategieën en alternatieven worden geformuleerd, om het concurrentievermogen te verbeteren.

Hieronder volgen enkele relevante elementen die moeten worden geanalyseerd:

  • Producten: de fabricagemethoden voor elk product worden geanalyseerd om na te gaan of de beschikbare bronnen goed worden gebruikt, of de kwaliteit voldoende is om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, en of bepaalde processen kunnen worden geoptimaliseerd.
  • Communicatie: alle afdelingen moeten met elkaar communiceren om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Hier wordt nagegaan of de communicatie voldoende vlot verloopt.
  • Magazijn: het magazijn is ongetwijfeld een sleutelelement in elke onderneming. De organisatie van de beschikbare ruimte, van de goederen en van de werkzaamheden heeft een positieve invloed op de toeleveringsketen, zoals bijvoorbeeld een grote beschikbaarheid van de producten, het wegwerken van vertragingen en een grote flexibiliteit.
  • Transport en levering: u moet het proces en de tijd evalueren die nodig zijn om artikelen klaar te zetten en aan de klant te leveren. Een efficiënt vervoersnetwerk zorgt voor een flexibele logistiek en een beter imago in de ogen van de klant.
  • Klantvraag: logistiek bestaat niet alleen uit het verzenden van een bestelling wanneer een klant daarom vraagt, maar ook uit het anticiperen op, en het snel en op het juiste moment kunnen leveren van een bestelling.

Oplossingen voor een succesvolle omschakeling naar geïntegreerde logistiek

De technologische vooruitgang heeft bijgedragen tot de invoering van geïntegreerde logistiek in ondernemingen, en tot de totstandbrenging van een efficiënte communicatie tussen de verschillende afdelingen, waardoor de diverse schakels van de bevoorradingsketen met elkaar in verbinding zijn gebracht.

Ondernemingen gebruiken ERP om de verschillende bedrijfsprocessen te organiseren, aangezien de database van dit softwarepakket door alle afdelingen wordt gedeeld. Het is evenwel raadzaam een Warehouse Management Systeem (WMS) te implementeren voor een efficiëntere organisatie van de goederenstromen in het magazijn.

Bovendien verzamelt het WMS gegevens over de procedures, en controleert en optimaliseert de functionering van de volledige toeleveringsketen of Supply Chain. Deze software moet worden geïntegreerd met het ERP-systeem, zodat de verschillende afdelingen toegang kunnen krijgen tot de informatie en deze kunnen delen.

Mecalux heeft Easy WMS ontwikkeld, een warehouse management systeem dat in elk type magazijn kan worden ingezet. Een van de bijzondere eigenschappen ervan, is de verscheidenheid aan modules waarmee nieuwe functionaliteiten kunnen worden toegevoegd, waardoor de integratie van logistieke processen wordt vergemakkelijkt. De Supply Chain Analytics-module biedt bijvoorbeeld nuttige informatie over belangrijke activiteiten in het magazijn, zodat u mogelijke incidenten beter kunt opvolgen en er actie op kunt ondernemen.

Deze module meet op objectieve wijze de prestaties van de bedrijfsactiviteiten aan de hand van kritieke prestatie indicatoren oftewel KPI's. Met behulp van deze KPI's kunnen processen worden doorgelicht en verbeterd.

Het WMS stuurt nauwkeurig de geïntegreerde logistiek aan
Het WMS stuurt nauwkeurig de geïntegreerde logistiek aan

Geïntegreerde logistiek ten dienste van de klant

Door de processen, middelen en diensten van uw bedrijf te coördineren en te optimaliseren, kunt u nauwkeuriger reageren op klantverzoeken en bestellingen sneller afhandelen.

Bovendien is een perfecte beheersing van het reilen en zeilen van uw toeleveringsketen essentieel om eventuele incidenten op te lossen. Brivio en Viganò, een 3PL-leverancier van geïntegreerde logistieke diensten, zag zich bijvoorbeeld genoodzaakt de levering van bestellingen te versnellen. Mecalux installeerde om die reden opslagoplossingen, om de organisatie van de producten te verbeteren en zo de productiviteit van het bedrijf te verhogen. Een optimale planning die rekening houdt met de huidige activiteiten van het bedrijf, is de hoeksteen van geïntegreerde logistiek.

Om doeltreffend te zijn, moet geïntegreerde logistiek gebaseerd zijn op real-time gegevens en informatie over de status van de werkzaamheden, zodat beslissingen kunnen worden genomen en verbeteringen kunnen worden aangebracht. Neem contact op met Mecalux, wij zijn er om u te adviseren en u de beste opslagoplossing voor te stellen, teneinde de winstgevendheid van uw magazijn te verhogen. Wij hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven, bij de implementatie van een geïntegreerde logistieke aanpak.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: