Pallet shuttle systeem

Semi-automatisch compact systeem dat gebruikmaakt van een elektrisch aangedreven palletwagen om de pallets op een snelle en precieze manier in de opslagrekken te laden en lossen.

Presentatie

Een compact opslagsysteem waarbij de heftruck vervangen wordt door een elektrische, motor aangedreven Pallet shuttle die zich over rails in de opslagkanalen verplaatst. Zo wordt de manoeuvreertijd aanzienlijk ingeperkt en kunnen de referenties per kanaal i.p.v. per volledig gangpad worden gegroepeerd.

De Pallet Shuttle volgt de instructies op die vanaf een tablet met wi-fi verbinding worden gegeven door een operator. Hierbij wordt de lading op de eerste vrije plaats in het kanaal afgezet en worden de pallets maximaal gecompartiseerd. Door te vermijden dat de heftruck zich binnen in de gangpaden moet begeven, wordt er in de diepte aan opslagcapaciteit gewonnen, wordt het risico op ongevallen of schade aan de opslagrekken praktisch tot nul beperkt en worden de opslagoperaties versneld en gemoderniseerd.

De ideale oplossing voor bedrijven met een groot volume aan pallets op referentie en een hoge laad- en losactiviteit.

De belangrijkste voordelen

 • Een grotere diversifiëring: elk kanaal kan een verschillende referenties opslaan.
 • Hoge productiviteit: een verhoogde stroom van binnenkomende en uitgaande goederen.
 • Grotere capaciteit: tot 40 m opslagdiepte.
 • Hoge winstgevendheid dankzij de verlaging van operationele kosten.
 • Afname van het aantal ongelukken en terugdringing van de onderhoudskosten.
 • Vanaf de tablet kunnen talrijke geavanceerde functies eenvoudig worden bediend.

Voordelen

Technologie toegepast op maximale operationele snelheid

Ruimtebesparend

 • Een groter aantal pallets in de diepte: de opslag kanalen kunnen dieper zijn dan 40 meter. De hoogte limiet wordt bepaald door de te gebruiken handling equipment.
 • Het systeem werkt met minieme tussenruimtes tussen de niveaus, waardoor opslag met een hoge dichtheid mogelijk wordt.
 • De Pallet Shuttles plaatsen de lading op een intelligente manier via detectiesensoren, waarbij de lege ruimtes in de opslaggangpaden worden weggewerkt. Zo stemt de effectieve capaciteit van de opslagplaats (die rekening houdt met de stroom van inkomende en uitgaande goederen) overeen met zijn fysieke capaciteit.

Tijdbesparend

 • De laad- en lostijd wordt ingeperkt doordat de operator zich niet meer in de gangpaden hoeft te begeven.
 • De snelheid van het Pallet Shuttle bedraagt 90 m/min. indien leeg of 45 m/min. indien geladen.
 • De hijscyclus van de lading bedraagt slechts 2 seconden.
 • Met één enkele instructie kan het Pallet Shuttle in serie een volledig gangpad vullen of leegmaken.

Verhoogt de productiviteit

 • Een verhoging van de inkomende en uitgaande goederenstromen in de opslagplaats.
 • Hierdoor kunnen de referenties per kanaal worden gegroepeerd, in plaats van per volledig gangpad zoals bij de conventionele compacte systemen het geval is, waardoor een grotere diversifiëring mogelijk wordt.
 • Optimalisering van de bewegingen van de operator. "Product to man"-principe: het is de lading die zich verplaatst naar de operator toe.
 • Terwijl de Pallet Shuttle een instructie uitvoert, haalt de operator een nieuwe pallet, waardoor er continu beweging is.
 • Afhankelijk van de temperatuur omstandigheden en lading, kan het Pallet Shuttle op volle capaciteit tot 10 uur worden gebruikt.
 • Lithiumbatterijen zijn makkelijk toegankelijk en bevatten snelle verbindingen waardoor er geen kabels meer nodig zijn, zodat ze snel kunnen worden gewisseld zonder dat de werkcyclus wordt onderbroken
 • Fouten worden voorkomen.
 • Het systeem is gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.
 • Eén enkele tablet kan tot 18 Pallet Shuttles bedienen.
 • Inventarisatiefunctie: de Pallet Shuttle telt de pallets die in het kanaal zijn opgeslagen.

Kostenbesparend

De hierboven beschreven prestaties zorgen, samen met een lager energieverbruik, op korte termijn voor een verlaging van de kosten, waardoor de Pallet Shuttle het compacte systeem met een van de hoogste rendementen is.

Veelzijdigheid

 • Het Pallet Shuttle bevat sensoren om verschillende soorten pallets te detecteren en te hanteren.
 • De modellen Pallet Shuttle 1012 en 1212 zijn geschikt voor pallets van verschillende omvang en breedte. Met het model 1012 kunnen europallets van 800 of 1000 mm breed worden gehanteerd. Met het model 1212 kunnen europallets van 800, 1000 of 1200 mm breed worden gehanteerd.
 • Alle Pallet Shuttles kunnen in LIFO- of FIFO-modus werken. De operator selecteert op de tablet in welke modus hij wenst te werken.
 • Het platform van het Pallet Shuttle is ontworpen voor pallets met een pijl of met een maximale vervorming tot 25 mm.
 • Ieder soort heftruck kan worden gebruikt voor de hantering van het Pallet Shuttle.
 • Kan tot 1500 kg per pallet dragen.
 • Het magazijnbeheersysteem Easy WMS van Mecalux kan op de tablet worden geïnstalleerd.
 • Het is een schaalbaar systeem. Men kan gemakkelijk het aantal Pallet Shuttle vergroten wanneer de productiviteit moet worden opgedreven.

Veiligheid

 • Dankzij het constructiesysteem van de structuur, en ook omdat de heftrucks niet in de gangpaden hoeven te komen, bestaat er nagenoeg geen risico op ongevallen en raakt de metalen structuur niet beschadigd, waardoor het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
 • Er zit een gebruikersbeheersfunctie in het systeem, waardoor de Pallet Shuttles niet kunnen worden gebruikt door onbevoegd personeel.
 • Zowel de structuur als de Pallet Shuttles zelf bevatten verscheidene specifieke veiligheidsvoorzieningen voor de juiste werking van het Pallet Shuttlesysteem.

Garantie Mecalux

Mecalux ontwerpt en fabriceert alle onderdelen van het compacte opslagsysteem Pallet Shuttle; zowel de specifieke structuur voor een optimale beweging van de Pallet Shuttle, als de Pallet Shuttle zelf.

Hierdoor wordt gegarandeerd dat de verschillende elementen van het systeem perfect functioneren en in elkaar passen. Ook is het een garantie voor de kwaliteit en de overeenstemming met de internationale veiligheidsnormen die in elk land van kracht zijn.

Dankzij de middelen die geïnvesteerd werden in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, is het Pallet Shuttlesysteem van Mecalux voorzien van de recentste technologische innovaties, waardoor het maximale prestaties kan leveren tegen een zeer concurrerende prijs. Het bevat vernieuwende elementen zoals bediening op afstand via een tablet, een positiecamera en een veiligheidsscanner. Bovendien is het één van de snelste systemen die op de markt verkrijgbaar is en kan het worden aangepast aan de specifieke kenmerken van elk magazijn, wat het nog efficiënter maakt.

Mecalux biedt een garantie van 5 jaar voor de structuur van de Pallet Shuttle, één jaar voor de werking van het Pallet Shuttle en zes maanden voor de werking van de batterijen.

Veelzijdigheid

Wat is het?

Snel transportmiddel dat frequent heen en weer beweegt

Volgens de definitie uit het woordenboek is een shuttle een snel transportmiddel dat frequent heen en weer beweegt tussen twee steden. De Pallet Shuttle van Mecalux beantwoordt precies aan deze beschrijving, met het onderscheid dat de weg die wordt afgelegd deze is tussen het beginpunt van het opslagrek en de eerste beschikbare lege ruimte in het opslagkanaal (en omgekeerd als het om lossen gaat).

Op een bepaald moment in de evolutie van de opslagsystemen via compartisering kwam de volgende vraag bovendrijven: Waarom gebruiken we in plaats van een heftruck geen elektrisch aangedreven Pallet Shuttle om de pallets te hanteren in de gangpaden waar de goederen worden opgeslagen, waardoor de snelheid van laden en lossen wordt verhoogd en de effectieve capaciteit van de opslagruimte wordt geoptimaliseerd?

Het intelligente antwoord was de Pallet Shuttle: de structuur van het opslagrek wordt zodanig aangepast dat een elektrisch aangedreven Pallet Shuttle zich over de rails in de opslaggangpaden kan verplaatsen, hierbij de instructies volgend van een operator die een tablet met wi-fi verbinding bedient.

Zo plaatst de heftruck de lading op de rails en verplaatst de Pallet Shuttle de lading zelfstandig over de rails. Vervolgens zet deze de lading op de juiste plaats af en zo worden de pallets maximaal compartisering. Door te vermijden dat de heftruck zich in de gangpaden moet begeven, worden de verwerkingstijden ingeperkt, wordt er aan opslagcapaciteit in de diepte gewonnen, wordt het risico op ongevallen of schade aan de metalen opslagrekken praktisch tot nul beperkt, wordt de beweging van de operatoren geoptimaliseerd en de opslagoperatie gemoderniseerd.

Het Pallet Shuttlesysteem biedt derhalve een opslagoplossing via compartisering die de operationele kosten doet dalen en de prestaties van de logistieke keten verhoogt. Een intelligente evolutie.

Voorbeeld van een compacte opslag met Pallet Shuttle en pickingniveau

Werking

Semiautomatische compacte opslag met Pallet shuttle systeem

Bij semiautomatische installaties is de tussenkomst van operators noodzakelijk voor de hantering van de heftrucks die de PalletShuttle in werking te stellen. De beweging van de Pallet Shuttle binnenin de opslagrekken gebeurt automatisch.

Onderdelen

Naast de bedieningstablet met wi-fi verbinding die de instructies doorgeeft aan het Pallet shuttle systeem, wordt het systeem nog door twee andere basiselementen gevormd: de structuur van de opslagrekken en het gemotoriseerde Pallet shuttle systeem.

Staander

Staander

Ligger

Ligger

Rail

Rail

Steun buitenrail

Steun buitenrail

Steun binnenrail

Steun binnenrail

Stootbuffer rail

Stootbuffer rail

Palletcentreerinrichting

Palletcentreerinrichting

Wiel

Wiel

Ijkwiel

Ijkwiel

Stootbuffer

Stootbuffer

Antenne

Antenne

Veiligheidsbumper

Veiligheidsbumper

Veiligheidsscanner (optioneel)

Veiligheidsscanner (optioneel)

Hefplatform

Hefplatform

Batterijcompartiment

Batterijcompartiment

Foutindicator

Foutindicator

Batterij indicator

Batterij indicator

Aan/uit knop

Aan/uit knop

Noodstopknop

Noodstopknop

Stellingsensor

Stellingsensor

Positiecamera (optioneel)

Positiecamera (optioneel)

Palletdetector

Palletdetector

Blokkeersysteem

Blokkeersysteem

Gebruik

Opslagmethodes van Pallet Shuttle

Het semiautomatische systeem laat twee soorten operaties toe

Functies

Opmerkelijkste functies

Opmerkelijkste functies

De operator van de heftruck communiceert de opslag- en uithaalinstructies aan het Pallet Shuttle via een tablet met wi-fi verbinding. De werking is zeer eenvoudig en intuïtief en vergt geen speciale opleiding. De meest in het oog springende functies zijn de volgende:

Toepassingen

Automatisering binnen ieders handbereik

Over het algemeen verhoogt het Pallet Shuttlesysteem in aanzienlijke mate de productiviteit van de opslagruimte wanneer men werkt met inkomende en uitgaande goederen die georganiseerd worden met vele pallets voor elke referentie.

Daarom is het een ideaal systeem voor:

Bedrijven met weinig referenties en een groot volume aan pallets.

Bedrijven met een groot aantal laad- en losactiviteiten.

Koelruimten. Het is ideaal voor opslagplaatsen met een lage temperatuur, omdat het volume van de koelkamer maximaal wordt benut en de manoeuvreertijd wordt beperkt. Het systeem is zelfs nog efficiënter wanneer er automatische systemen worden geïnstalleerd met magazijnkranen of shuttles.

Buffer voor tijdelijke opslag of voor voorbereide bestellingen.

Opslag voor seizoensgebonden producten of producten die afhankelijk van het seizoen binnenkomen of de deur uitgaan. Dit zijn producten die gedurende een bepaalde tijd in het magazijn worden opgeslagen en massaal de deur uitgaan wanneer het juiste moment is aangebroken, zoals bijvoorbeeld het geval is bij ijs of speelgoed.

Opslagruimten die reeds een compartiseringsysteem gebruiken en die tevens toegang dienen te hebben tot een groter aantal referenties, die meer pallets moeten opslaan in de diepte of die het aantal binnenkomende/uitgaande bewegingen en de productiviteit willen verhogen.

Downloads

Catalog - 4 - Pallet-shuttle - nl_NL

Catalogus

Download
MS_Compacta_NL.pdf

Veiligheidshandleiding downloaden

Download