Mecalux vergroot zijn omzet met 6% en de winst met 2%

27/02/2009

Mecalux behoudt een significante omzetgroei van 6% en een winststijging van 2%. De geconsolideerde omzet voor 2008 bedraagt 636 miljoen euro aan het einde van 2008, terwijl dat in 2007 nog 598 miljoen euro was. Een van de markten die het meest heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling is Brazilië, waar de verkoop steeg naar 71% in lokale valuta. De nettowinst van het bedrijf bereikt de 36 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 2%. Bovendien moet de uitstekende liquiditeit van de onderneming worden onderstreept, met een sterke toename van eigen kapitaal, dat bijna verdubbeld, van 222 miljoen euro naar 388 miljoen euro, wat een toename van 75% betekent. Deze optimale situatie betekent voor Mecalux een bevoorrechte en strategische positie voor de toekomstige ontwikkeling en het concurrentievermogen van de onderneming.

Omzet per geografische gebieden: aanzienlijke groei in de MERCOSUR en Oost-Europa

EUROPA
Op de markten van Zuid-Europa (Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal), blijft de verkoop stabiel. De ontwikkeling op de markten van Centraal- en Oost-Europa, waar de omzet is toegenomen met 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt zeer positief. Het Poolse filiaal heeft zijn omzet verbeterd tot 41%.

NAFTA
Op de Amerikaanse markten in het NAFTA-gebied werd een daling van ongeveer 3% ondervonden te wijten aan het huidige economische klimaat. Deze markt vertegenwoordigt 14% van de omzet van de groep.

MERCOSUR
Dit jaar is de verkoop in Zuid-Amerika zijn gestegen met 53%. In Argentinië, waar de Mecalux Groep haar leidende positie handhaaft, zijn ze gestegen tot 57% in lokale valuta.

Mecalux handhaaft haar sterke groei en expansie-strategie en de lancering van producten en systemen die de strategische positie op internationaal niveau van de onderneming versterken. Zowel het leiderschap als de uitstekende financiële positie van de onderneming plaatsen Mecalux in een geweldige uitgangspositie met het oog op groei op de wereldmarkt.

Verhouding winstgevendheid en schuld
De netto schuld van Mecalux is 27 miljoen euro vergeleken met 169 miljoen euro vorig jaar, hetgeen een verbetering betekent van 84%. Het eigen kapitaal groeit tot 75%, oplopend van 222 miljoen euro naar 388 miljoen euro dit jaar. De verhouding van de netto schuld over eigen vermogen daalt daarom 91% en bedraagt 0,07% versus 0,76% in 2007. Anderzijds is de verhouding van de netto schuld over Ebitda 0,34% in vergelijking met 2,04% in het jaar 2007, en daarmee gereduceerd met 83%. De Ebitda van het bedrijf bereikt de 78 miljoen euro tegenover 83 miljoen het voorgaande jaar.

Er dient te worden stil gestaan bij de kapitaalverhoging van 168 miljoen euro in juli 2008 bij het aantreden van Caja Madrid met 20% in de onderneming.