Mecalux behoudt een groei van 16% en verdubbelt de opdrachten voor geautomatiseerde magazijnen

25/04/2007

Het verkoopcijfer van Mecalux is tijdens het eerste trimester 2007 met 16% gestegen, van EUR 124 mln. in 2006 naar EUR 143,6 mln. in dezelfde periode van 2007. Het bedrijf heeft de vorige aanwervingen (Esmena en filiaal van de Groep ThyssenKrupp) reeds geconsolideerd, waardoor deze groei organisch is, en gebaseerd is op een op alle markten ondervonden toenemend verkoopcijfer. Mecalux behoudt het voorziene groeiritme en besteedt speciale aandacht aan de nieuwe opslagtechnologieën, aan een grotere geografische diversificatie, en aan een toename van de marktaandelen in alle sectoren waar de Groep actief is. Bovendien heeft de markt de reeds doorgevoerde overnames en de aankondiging van een koopoptie op UFC Interlake Holding Co positief ontvangen. De positueve economische context en het logistieke automatiseringsproces in vele industriebranches dragen bij aan de goede bedrijfsresultaten.

Van bijzondere betekenis is de ontwikkeling van de afdeling geautomatiseerde magazijnen, en diens bijdrage tot de positieve evolutie van de omzet van de Groep: het orderboek van de business unit in kwestie is in vergelijking met dezelfde periode van het afgelopen jaar vrijwel verdubbeld tijdens het eerste trimester 2007, en bedraagt nu EUR 41 mln.

Toename van de winst
De EBITDA kende een stijging van 12%, van EUR 18,8 mln. naar EUR 21,1 mln., en de winst voor belasting neemt toe met 52%, van EUR 9 mln. naar EUR 13,7 mln. De nettowinst is evenwel met 3% gestegen, van EUR 11,1 mln. naar EUR 11,4 mln. Deze geringere winst is te wijten aan het feit in de afgelopen periode van 2006 belastingskredieten geboekt werden in de filialen van Polen en van de VS, die tot een positief bedrag geleid hebben, en een fiscale winst die in 2007 niet gereflecteerd wordt.

Verhoging omzetcijfer per sector

EUROPA
Op de Zuid-Europese markten (Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal) behoudt de verhoging van het omzetcijfer een hoog ritme, te weten 12%.

Zeer positief is de evolutie op de Centraal- en Oost-Europese markten, waar de inkomens van de Groep met 50% zijn toegenomen, vooral door de groeiende omzet van het Poolse filiaal. Het gegenereerde handelsvolume in die zone bedroeg 5% van de totale omzet van de Groep.

NAFTA
De geconsolideerde verhoging van het omzetcijfer op de Noord-Amerikaanse markten bedroeg 8%, alhoewel de revaluatie van de Euro invloed heeft gehad op deze toename.

De omzettoename bedroeg in de VS 18% in de lokale munteenheid, in vergelijking met dezelfde periode 2006. Dit betuigt dat het marktaandeel van de Mecalux Groep snel blijft toenemen. In Mexico bedroeg de omzettoename 21% in lokale munteenheid.

De Nafta zone handhaaft haar aandeel binnen de geconsolideerde omzet van de Groep, en vertegenwoordigt 17% van het omzetcijfer. Op deze manier draagt ze bij aan de geografische diversificatie van de activiteit.

MERCOSUR
De groei was opvallend op de Zuid-Amerikaanse markten. Op geconsolideerd niveau is het verkoopcijfer toegenomen met 55%. In Argentinië, waar de Mecalux Groep zijn leiderspositie behoudt, is de omzet met 78% verhoogd in lokale munteenheid. In Chili daarentegen is het omzetcijfer onveranderd gebleven.

De aankoop van Esmena heeft aan de Groep een filiaal in Brazilië opgeleverd. In dit eerste trimester 2007 is de facturatie praktisch verdubbeld.

Samengevat hier een overzicht van de geografische verdeling van de omzet van de Mecalux Groep op 31/03/2007:

% omzet op totaal geconsolideerde omzet
Zuid-Europa*: 70%
Andere Europese markten: 5%
NAFTA: 16%
MERCOSUR: 10%

% groei in vergelijking met dezelfde periode 2006
Zuid-Europa*: + 12%
Andere Europese markten: + 50%
NAFTA: + 8%
MERCOSUR: + 55%

* Inbegrepen de export vanuit Spanje naar landen waar de Groep geen rechtstreekse commerciële aanwezigheid heeft, en waar bijgevolg via distributeurs gewerkt wordt.