Mecalux behoudt een sterke groei en verhoogt zijn omzet met 16%

11/11/2007

Mecalux behoudt een sterke groei dankzij een omzettoename van 16% gedurende het derde trimester van het jaar, in vergelijking met dezelfde periode van het afgelopen jaar: van EUR 384,7 mln. naar EUR 444,4 mln. Mecalux wijt deze constante toename aan de planmatige ontwikkeling, de groei op de nieuwe markten, de alsmaar betere strategische positie op de traditionele markten zoals Zuid-Europa, en het steeds grotere belang van de afdeling geautomatiseerde magazijnen, een van de toekomstige zuilen van het bedrijf. Gedurende de eerste maanden van 2007 werden nieuwe projecten ondertekend voor de afdeling geautomatiseerde magazijnen, ter waarde van EUR 67,8 mln. Anderzijds zijn de aankoop van ESMENA en van de afdeling geautomatiseerde magazijnen van ThyssenKrupp strategisch gebleken voor de ontwikkeling van het bedrijf.

Groei op alle markten
Op alle Zuid-Europese markten, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal behoudt de verhoging van het omzetcijfer het zeer hoog ritme van 15%. In Centraal en Oost-Europa is de omzet gestegen met 49%, vooral door de groei van het Poolse filiaal.

In de NAFTA zone bedroeg de omzettoename gedurende de eerste negen maanden van het jaar 14% in de Verenigde Staten, 12% in Mexico, d.w.z. een zeer snel toenemend marktaandeel.

In de MERCOSUR zone bedroeg de groei 28%. In Argentinië is de omzet met 36% gestegen, en in Brazilië met 41%. Deze toename werd veroorzaakt door het ondertekenen van belangrijke projecten in de zone. De Braziliaanse filiaal maakt sinds de aanwerving van ESMENA deel uit van Mecalux, en is één van de strategische operationele centra voor expansie in de zone.

EBITDA en winst van het bedrijf
De verdiensten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (EBITDA) bedroeg EUR 68,1 mln., een toename van 25% in vergelijking met dezelfde periode van het afgelopen jaar: van EUR 54,6 mln. naar EUR 68,1 mln. Dit betekent een verbetering van het rendement van het bedrijf.

De winst voor belasting neemt toe met 53%, door te evolueren van EUR 28,2 mln. naar EUR 43,2 mln. tijdens de eerste negen maanden van het jaar 2007. De nettowinst is evenwel gedaald in vergelijking met dezelfde periode van het afgelopen jaar. Dit is te wijten aan het feit dat in de afgelopen periode van 2006 belastingskredieten geboekt werden in de filialen van Polen en van de VS, die tot een positief bedrag geleid hebben. Aangezien deze kredieten dit jaar wegvallen, reduceert de nettowinst zich van EUR 35,5 mln. in de negen eerste maanden van afgelopen jaar, tot EUR 33,4 mln. in dezelfde periode van dit jaar.

Constante groei
Door de omzettoename op alle markten waar de groep aanwezig is, en de snelle expansie op de nieuwe markten, behoudt Mecalux een grote en constante groei. De automatisering als toekomst van de opslagsystemen, en de strategische aanwervingen van het bedrijf maken ook deel uit van de expansiestrategie. Na de aankoop van TKINSA, de afdeling geautomatiseerde magazijnen van ThyssenKrupp, en van Esmena, de belangrijkse concurrent in Spanje, bereidt Mecalux de acquisitie voor van UFC Interlake, voorzien voor 2008. Deze aankoop zou de positie van de groep in de Verenigde Staten versterken, en zijn leiderschap in Latijns-Amerika consolideren.